Tomtevelger | Malangslia

Tomteoversikt og status

"Start hyttedrømmen med å velge tomten"

Du står fritt til å velge hytte- og leverandør, det er tross alt din egen hyttedrøm som endelig skal realiseres.

Tomtene er i lett skrånende terreng. Vi har tilpasset hyttetomtene til den naturlige topografien, dette gir alle hytteeiere gode plasseringer og meget god utsikt. Infrastrukturen i hyttefeltet er allerede gjort - det vil si at vei, vann, avløp og strøm ligger klart for tilkobling. Les mer om Malangslia >>>

Vi tilbyr hyttetomter mellom ca 660 - 990 kvm og større ved henvendelse med priser fra kun kr 490.000,-. Kjøp tomt i dag – planlegg drømmehytta i morgen.

Tomt Areal Pris Status
{{ property.Field1.Value }} {{ property.Field2.Value }} {{ property.Field3.Value }} {{ property.Field4.Value }}

Bygg akkurat den hytta du selv ønsker.

Du står fritt til å velge hytte- og leverandør, det er tross alt din egen hyttedrøm som endelig skal realiseres. Tomtene i Malangslia er i lett skrånende terreng. Vi har tilpasset hyttetomtene til den naturlige topografien, dette gir alle hytteeiere gode plasseringer og meget god utsikt.

Hyttedrømmen er nærmere en realitet når du har bestemt deg for tomt og beliggenhet.

Du står fritt til å bygge selv, kjøpe prefabrikkert, få hytten levert som råbygg eller nøkkelferdig hytte – det er opp til deg.

Kjøp tomt i dag – planlegg drømmehytta i morgen.

Malangslia hytte 2023 forsideartikkel2

*Hytte på tomt 21 er til salgs

Nyoppført hytte selges som den er, tilnærmet el-klar!
Størrelse: BYA: 96,4 / BRA : 84,8

PRIS: Kr 2 250 000
Inkl. tomt

Hytten kan befares etter forespørsel.
For visning og mer informasjon:

Ring: 90 15 93 96 / 907 82 400
E-post: post@malangslia.no

... eller meld din interesse via kontaktskjema  ...>

Infrastruktur er inkludert i prisen!

Infrastrukturen i hyttefeltet er allerede gjort - det vil si at vei, vann, avløp og strøm ligger klart for tilkobling.
Du kan koble deg til når som helst, og det beste av alt, - infrastruktur er inkludert i tomteprisene. Kjøp tomt i dag – planlegg drømmehytta i morgen.

Malangslia hytte eksempel 1 lr

Andre kostnader

Vei, vann og avløp
Tilknyttet felles privat vei og kloakk. Vannforsyning fra offentlig vannverk. Strøm og VVA er fremlagt ca. til tomtegrense eller i umiddelbar nærhet. Kjøper er selv ansvarlig for kostnader forbundet med fremføring/påkobling til ny bygning.


Tilkobling

Tilkoblingsavgifter for strøm/internett/kabel-tv osv. besørges av kjøper.


Fellesutgifter

Fellesutgiftene er p.t. stipulert til kr 5.000,- pr. år inkl. mva. Dette skal dekke blant annet utgifter til søppeltømming, brøyting, samt tilsyn av området generelt. Fellesutgifter løper fra den dagen godkjent byggesøknad foreligger.


Omkostninger

  • Dokumentavgift til staten som p.t. er 2,5 % av tomteverdigrunnlaget.
  • Gebyr for tinglysning av skjøte p.t. kr 585,-
  • Gebyr for tinglysning av pantobligasjon p.t. kr 585,- (kun aktuelt dersom kjøpet skal finansieres med lån. Dersom kjøp finansieres med egenkapital betales ikke dette gebyret).
  • Attestgebyr kr 202,-

Det tas forbehold om endringer av skatter/avgifter/gebyrer.


Fradeling/tomtestørrelser
Tomter fradeles som hovedregel etter salg fra hovedeiendommen med gnr. 87 og bnr. 91. Bygging kan startes opp umiddelbart på tomter som allerede er fradelt. Endelig tomtestørrelse vil for øvrig foreligge når tomten er ferdig fradelt. Mindre avvik kan forekomme. Oppgitte størrelser er målinger gjort ut ifra godkjent reguleringskart.

 

Ja takk, jeg ønsker salgsinformasjon